Regulamento Básico Lite

RB-L (RB-Lite) é unha adaptación do Regulamento Básico do xogo Illas das Marabillas (publicada en outubro de 2023), que revisa e simplifica algúns aspectos destas regras. Está pensada para facilitar a aprendizaxe da mecánica básica, e polo tanto simplifica as formas de movemento polos distintos tipos de Eido; exclúe a posibilidade de que as criaturas controladas pola persoa encargada da Dirección do Xogo poidan moverse fóra dos Eidos onde aparecen, e prescinde de elementos como os cambios na meteoroloxía, as mareas e a exploración de Lugares como Furnas, Covas ou túneles subterráneos. Recoméndase comezar a xogar con este regulamento, que irase ampliando coa introdución dos aspectos excluídos e novas especies de flora, fauna e seres máxicos.

Índice

II - Preparación da partida

III - Mecánica do xogo

Estrutura da quenda dos PX

Reglas de movimiento entre Eidos

Aspectos básicos da Tirada de Movemento

Mergullarse no mar

Movemento a lombos de animais ou a bordo de vehículos

Movemento xunto a outro PX ou un animal axudante e movemento independente dos animais axudantes

Monturas acuáticas

PX que carga con outro PX

Subir a un vehículo abandonado presente no taboleiro

Tirada de Movemento Errante por Mar

Tirada de Movemento Errante por Aire

Tirada de Evento

Resultado na Tirada de Evento de “Moeda ou Pista”

Revelar a moeda ou pista de xeito segredo nas partidas competitivas

Recoller e transportar as moedas

Recoller e transportar as moedas con axuda de animais

Resultado na Tirada de Evento de “Obxecto”

Resultado na Tirada de Evento de “Planta especial”

Resultado na Tirada de Evento de “Animal natural”

Resultado na Tirada de Evento de “Seres máxicos”

Resultado na Tirada de Evento de “Accidente”

Aparición e desaparición de animais, monstros, PNX e SDI

Que son os animais aliados e como se conseguen

Tirada de Comunicación con Animal

Tirada de Control de Montura

Enviar un animal a cumprir unha misión

Lucha

Tiradas de Loita corpo a corpo

Uso de animais aliados na Loita corpo a corpo

Tiradas de Ataque e Defensa a Distancia

Modificadores das armas e armaduras

Loita entre dous PX

Loitas entre máis de dous PX

Tirada de Dano

Táboa de Dano

Feridas

Limitacións ás Tiradas de Evento para os PX en función das feridas que sofren

Métodos de curación das feridas

Tempo estándar de curación das feridas nun Lar

Afogamento

IV - Material descargable para as partidas

Español