Select Page
Regulamento Básico Lite

RB-L (RB-Lite) é unha adaptación do Regulamento Básico do xogo Illas das Marabillas (publicada en outubro de 2023), que revisa e simplifica algúns aspectos destas regras. Está pensada para facilitar a aprendizaxe da mecánica básica, e polo tanto simplifica as formas de movemento polos distintos tipos de Eido; exclúe a posibilidade de que as criaturas controladas pola persoa encargada da Dirección do Xogo poidan moverse fóra dos Eidos onde aparecen, e prescinde de elementos como os cambios na meteoroloxía, as mareas e a exploración de Lugares como Furnas, Covas ou túneles subterráneos. Recoméndase comezar a xogar con este regulamento, que irase ampliando coa introdución dos aspectos excluídos e novas especies de flora, fauna e seres máxicos.

Table of Contents

Sobre as catro versións do xogo e o número de participantes

Obxectivo do xogo

Quen gaña? modo colaborativo e modo competitivo do xogo

Eidos e Rexións

Explicación das zonas de mar

Tipos de Eidos e elementos do mapa

Os Personaxes Xogadores (PX)

Plantas especiais e animais naturais

Moedas perdidas

Armas, armaduras e vehículos

Criaturas amigables, hostís e neutrais para os PX

Animais máxicos, monstros, PNX e SDI

As pezas do xogo

Resumo do xogo

As Follas de Dirección do Xogo

A Guía de Eidos

Táboas e outras páxinas da Guía de Eidos

As Fichas das Follas de Dirección do Xogo

As Fichas dos PX

Estrutura da quenda dos PX

Movement rules between Eidos

Aspectos básicos da Tirada de Movemento

Mergullarse no mar

Movemento a lombos de animais ou a bordo de vehículos

Movemento xunto a outro PX ou un animal axudante e movemento independente dos animais axudantes

Monturas acuáticas

PX que carga con outro PX

Subir a un vehículo abandonado presente no taboleiro

Tirada de Movemento Errante por Mar

Tirada de Movemento Errante por Aire

Event roll

Resultado na Tirada de Evento de “Moeda ou Pista”

Revelar a moeda ou pista de xeito segredo nas partidas competitivas

Recoller e transportar as moedas

Recoller e transportar as moedas con axuda de animais

Resultado na Tirada de Evento de “Obxecto”

Resultado na Tirada de Evento de “Planta especial”

Resultado na Tirada de Evento de “Animal natural”

Resultado na Tirada de Evento de “Seres máxicos”

Resultado na Tirada de Evento de “Accidente”

Aparición e desaparición de animais, monstros, PNX e SDI

 

English (UK)