I- Aspectos xerais

Quen gaña? modo colaborativo e modo competitivo do xogo

En principio, Illas das Marabillas é un xogo colaborativo, no que os PX non compiten entre si senón que se axudan na súa misión. Non obstante, tamén é posible xogar cos PX enfrontados, de xeito que cada un deles trata de facerse coas dúas moedas ou, polo menos, levar unha delas ao seu Lar antes de que o seu rival ou rivais fagan o propio. Nas partidas competitivas, os PX poden atacarse entre si.

Español