Táboas e fichas de DX – Cíes

Folla de Dirección de Xogo – Cíes
Fauna das Furnas de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento dentro dun Lugar Furna)

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

Fauna dos Regos, Fontes, Lavadoiros ou Charcas de auga doce de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento dentro dun Lugar Fonte, Rego, Lavadoiro ou Charca de Auga Doce)

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 2: Cabaliño do demo
 • Resultado de 3: Píntega
 • Resultado de 4: Sapo raxado
 • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1-4: Non atopa nada
 • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1-4: Non atopa nada
 • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
Fauna dos Eidos mariños non costeiros de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento nun Eido mariño non costeiro)

O PX atopa unha sardiña

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1-2:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Pardela cincenta
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 3-6: Arao

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Mascato
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 2:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Pardela cincenta
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Quenlla
 • Resultado de 3-4:
 • Resultado de 5-6: Arroaz

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Mascato
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Arroaz
 • Resultado de 2-3: Arroaz
 • Resultado de 4-5: Quenlla
 • Resultado de 6: Candorca
Fauna dos Eidos mariños costeiros de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento nun Eido mariño costeiro)

O PX atopa unha sardiña

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 2:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Gaivota patiamarela
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 3: Lontra
 • Resultado de 4:
 • Resultado de 5: Visón americano
 • Resultado de 6: Cobra viperina (só nas augas de O Lago e nos Eidos costeiros de O Bufardo, O Muxieiro, Viños e Carnacido. No resto dos Eidos non atopa nada).

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 2: Lontra
 • Resultado de 3: Arroaz
 • Resultado de 4:
 • Resultado de 5: Visón americano
 • Resultado de 6: Cobra viperina (só nas augas de O Lago e nos Eidos costeiros de O Bufardo, O Muxieiro, Viños e Carnacido. No resto dos Eidos non atopa nada).

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1:
  • Se o PX vai nadando ou navegando sobre a superficie: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
  • Se o PX está mergullados baixo a suberficie: Polbo
 • Resultado de 2: Lontra
 • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 4:
 • Resultado de 5: Visón americano
 • Resultado de 6: Cobra viperina (só nas augas de O Lago e nos Eidos costeiros de O Bufardo, O Muxieiro, Viños e Carnacido. No resto dos Eidos non atopa nada).
Fauna de Rochas costeiras e illotes rochosos de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Rochas costeiras, incluídos illotes e zonas de rochas intermareais que quedan expostas coa marea baixa)

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

Fauna dos Cantís rochosos de Cíes

(resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Cantís rochosos)

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

 • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultados de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
 • Resultados de 4-5:  Gaivota patiamarela
 • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

  O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

   Fauna dos Cantís con toxeiras de Cíes

   (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Cantís con toxeiras)

   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

   • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

     O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

     Fauna das Toxeiras, Matogueiras, Campos e Rochas de interior de Cíes

     (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Toxeiras, Matogueiras, Campos e Rochas de interior)

     O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

     O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

     • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
     • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
     • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
     • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
     • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

      O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

      • Resultado de 1: Gaivota patiamarela
      • Resultado de 2: Gaivota escura
      • Resultado de 3: Rata parda
      • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
       • Resultados de 1-2: Coello
       • Resultados de 3: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un gato)
       • Resultado de 4: Lontra (só se hai un rego nese Eido, senón, atopa un gato)
       • Resultado de 5: Gato
       • Resultado de 6: Visón americano
       • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
       • Resultado de 6: Falcón peregrino

        O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

        • Resultado de 1: Gaivota patiamarela
        • Resultado de 2: Gaivota escura
        • Resultado de 3: Rata parda
        • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
         • Resultados de 1-2: Coello
         • Resultados de 3: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un gato)
         • Resultado de 4: Lontra (só se hai un rego nese Eido, senón, atopa un gato)
         • Resultado de 5: Gato
         • Resultado de 6: Visón americano
         • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
         • Resultado de 6: Falcón peregrino
          Fauna dos Abruñais (bosques de abruñeiros) de Cíes

          (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Abruñais)

          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

          • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
          • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
          • Resultado de 3: Xílgaro
          • Resultado de 4: Paporroibo
          • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
          • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

            O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

            • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
             • Resultados de 1-3: Coello
             • Resultados de 4-6: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un Gato)
            • Resultado de 2: Lagarto arnal
            • Resultado de 3: Cobra lisa
            • Resultado de 4: Rata parda
            • Resultado de 5: Gato
            • Resultado de 6: Visón americano

             O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

             • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
              • Resultados de 1-3: Coello
              • Resultados de 4-6: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un Gato)
             • Resultado de 2: Lagarto arnal
             • Resultado de 3: Cobra lisa
             • Resultado de 4: Rata parda
             • Resultado de 5: Gato
             • Resultado de 6: Visón americano
             Fauna dos Bosques de Frondosas, Pinos, Eucaliptos ou Loureiros de Cíes

             (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Bosque distinto dos Abruñais)

             O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

             • Resultado de 1-2: Formiga
             • Resultados de 3: Araña
             • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
              • Resultados de 1-3: Avespa
              • Resultados de 4-5: Abella
              • Resultado de 6: Vacaloura (só en bosques de Frondosas, senón atopa unha Abella)
             • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
             • Resultado de 6: Lagarta ibérica

             O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

             • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
              • Resultados de 1-3: Avespa
              • Resultados de 4-5: Abella
              • Resultado de 6: Vacaloura (só en bosques de Frondosas, senón atopa unha Abella)
             • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
             • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
             • Resultado de 4: Paporroibo
             • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
             • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

               O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

               • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultados de 1-3: Coello
                • Resultados de 4-6: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un Coello)
               • Resultado de 2: Lagarto arnal
               • Resultado de 3: Cobra lisa
               • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
               • Resultado de 5: Gato
               • Resultado de 6: Visón americano

                O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                 • Resultados de 1-3: Coello
                 • Resultados de 4-6: Ourizo (só na illa do Faro – Sur do Taboleiro- senón, atopa un
                 • Coello)
                • Resultado de 2: Lagarto arnal
                • Resultado de 3: Cobra lisa
                • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultado de 5: Gato
                • Resultado de 6: Visón americano
                Fauna das Zonas Urbanas de Cíes

                 (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Zona Urbana)

                O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                • Resultado de 1-2: Formiga
                • Resultados de 3: Araña
                • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultado de 5: Cínife
                • Resultado de 6: Lagarta ibérica

                O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultado de 2: Lagarta ibérica
                • Resultado de 3: Morcego
                • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                • Resultado de 6: Gato

                  O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                   Fauna das Xunqueiras de Cíes

                   (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Xunqueiras (Eidos 148 e 208))

                   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                   • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                   • Resultados de 2: Araña
                   • Resultados de 3-4: Cínife
                   • Resultado de 5: Cabaliño do demo
                   • Resultado de 6:
                    • Se está no Eido 148 (Humedal de auga doce): Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                    • Se está no Eido 208 (Humedal de auga salgada): Caranguexo queimacasas

                   O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                   • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                   • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                   • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                   • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                    • Se está no Eido 148 (Humedal de auga doce): Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                    • Se está no Eido 208 (Humedal de auga salgada): Caranguexo queimacasas
                   • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                   • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

                     O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                     • Resultado de 1:Garza real
                     • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                     • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                     • Resultado de 4: Correlimos
                     • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                     • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

                       O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                       Fauna das Dunas de Cíes

                       (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Xunqueiras (Eidos 148 e 208))

                       O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                       O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                       • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                        • Resultados de 1-3: Non atopa nada
                        • Resultados de 4-6: Avespa

                          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                          • Resultado de 1-2: Non atopa nada
                          • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

                          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                          • Resultado de 1-2: Non atopa nada
                          • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                          Fauna das Praias de Cíes (zona de area seca)

                          (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Praia supramareal (area seca))

                          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                          • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                           • Resultados de 1-3: Non atopa nada
                           • Resultados de 4-6: Avespa
                          • Resultado de 2: Araña
                          • Resultados de 3-6: Non atopa nada

                          O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                          • Resultado de 1: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                           • Resultados de 1-3: Non atopa nada
                           • Resultados de 4-6: Avespa
                          • Resultado de 2: Araña
                          • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                          • Resultado de 4: Non atopa nada
                          • Resultado de 5: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                          • Resultado de 6: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

                             O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                             • Resultados de 1-3: Non atopa nada
                             • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:

                              O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                              • Resultados de 1-3: Non atopa nada
                              • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                               Fauna da area húmida de Cíes (zona intermareal das praias)

                               (resultado de 4 na tirada de evento nun Eido de Praia intermareal (area húmida))

                               O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                               O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                               • Resultado de 1: Caranguexo queimacasas
                               • Resultado de 2: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                               • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                               • Resultado de 4: Correlimos
                               • Resultado de 5:
                                • Se está na rexión de O Lago (Eidos 384 e 385): Garza real
                                • Se está noutros Eidos: Non atopa nada
                               • Resultado de 6: Non atopa nada

                                  O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                                  • Resultado de 1-2: Non atopa nada
                                  • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                                  • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                                  • Resultado de 5: Correlimos
                                  • Resultado de 6:
                                   • Se está na rexión de O Lago (Eidos 384 e 385): Garza real
                                   • Se está noutros Eidos: Non atopa nada

                                  O PX tira o dado para ver que animal atopa. Os resultados se interpretan do seguinte xeito:

                                  • Resultado de 1-2: Non atopa nada
                                  • Resultado de 3: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                                  • Resultado de 4: Tira dado de novo e en función dos resultados atopa os seguintes animais:
                                  • Resultado de 5: Correlimos
                                  • Resultado de 6:
                                   • Se está na rexión de O Lago (Eidos 384 e 385): Garza real
                                   • Se está noutros Eidos: Non atopa nada
                                  Tesouros/Ameazas en Eidos de MAR (mergullándose)
                                  1. Vehículo ou ferramenta:

                                  2. Planta Máxica:

                                  3. Planta Mediciñal:

                                  4. Animal:

                                  5. Arma ou Armadura:

                                  6. PNX axudantes ou SDI

                                  01

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  02

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  03

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  04

                                  O PX Tira o dado. A continuación se explican as consecuencias para cada resultado:

                                  1 – O DX consulta a súa Folla de Dirección de Xogo para comprobar se ahí se atopa a moeda. En caso de que sexa así, o PX a atopa. En caso contrario, o DX daralle unha pista ao DX sobre a súa ubicación.

                                  2- O PX atopa un obxecto: nesta caso…

                                  3-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  4-O PX debe facer unha nova tirada de dado. En función do resultado: 1-3) atopa unha Gaivota Patiamarela 4) atopa un cormorán 5) atopa unha cobra lisa 6) un falcón peregrino o ataca

                                  5-

                                  6-

                                  • Resultado de 1-4: Morcego
                                  • Resultado de 5-6

                                  O PX tira o dado: Se saca un 6, afoga. Se saca 1 – 5, a corrente o arrastra ao Eido de Mar adxacente que teña o número máis alto

                                  Galego