Movemento da candorca

VMv: ((4)) *

No xogo, as candorcas teñen un Valor de Movemento (VMv) de 4, polo que ao resultado da tirada do dado ten que sumar 4 para determinar os Puntos de Movemento (PtMv) de que dispón en cada quenda. Naturalmente, só se desprazan polo mar.

A continuación indícase a cantidade de PtMv que custa aos arroaces cruzar os Eidos de mar (para obter información sobre como funciona a Tirada de Movemento, ver Regulamento Simplificado)

Eidos de mar (costeiros ou de mar aberto)

6 PtMv

Poden mergullarse a calquera profundidade e tamén asomar á superficie

Loita e Escape – VL: ((12)) / VE: ((8)) *

O Valor de Loita (VL) das candorcas é de 12, polo que nas Tiradas de Loita suma 12 ao resultado do dado. O Valor de Escape (VE) é de 8, polo que nas Tiradas de Escape suma 8 ao resultado do dado.

Puntos de Vida (PV): 20

Os arroaces teñen 10 Puntos de Vida, é dicir, morren ao recibir a décima ferida.

* Nota

Os valores entre paréntese dobre indican que é un valor relativo á auga (movemento pola auga, loita na auga, etc)

Galego