Regulamento básico

Un xogo de rol inspirado nas Illas Atlánticas de Galicia

I – Explicación do Taboleiro e compoñentes

Glosario

Tipos de Terreo

Pezas do xogo de Cíes

Pezas do xogo de Ons

Pezas do xogo de Sálvora

Pezas do xogo de Cortegada

II – Preparación da Partida

Documentación Previa e preparación das Guías de Partidas

Preparación da Táboa de Roldas, da Folla de Dirección do Xogo e das Follas de Campaña

Carta de Consulta Rápida (CCR), Fichas de Personaxes e Táboas

III – Mecánica do Xogo

Aspectos básicos da Tirada de Movemento e movemento por terra

Movemento polo mar

Movemento polo aire

Outras situacións relacionadas co movemento

Vehículos

Tirada de Evento básica

Tirada de Evento sobre a auga, no aire ou para un personaxe pendurado dun cantil rochoso

Pistas de moedas

Quenda do Director ou Directora de Xogo

IV – Interacción con Personaxes Non Xogadores e Animais

Situacións nas que se pode dar un encontro entre un PX e un PNX ou animal

Activacion e desactivación de PNX e animais

Control de animais

Loita

Situacións especiais de loita

V – Miscelánea

Asistencia a PX en perigo ou que non se pode desprazar só

Accidentes

Trampas

Probas e Dons

Táboas