Reglamento básico

Un juego de rol inspirado en las Islas Atlánticas de Galicia

I – Explicación do Taboleiro e compoñentes

Glosario

Tipos de Terreo

Pezas do xogo de Cíes

Pezas do xogo de Ons

Pezas do xogo de Sálvora

Pezas do xogo de Cortegada

II – Preparación da Partida

Documentación Previa y preparación de las Guías de Partidas

Preparación de la Tabla de Rondas, de la Hoja de Dirección de Juego y de las Hojas de Campaña

Carta de Consulta Rápida (CCR), Fichas de Personajes y Tablas

III – Mecánica do Xogo

Aspectos básicos de la Tirada de Movimiento y movimiento por tierra

Movimiento por el mar

Movimiento por el aire

Otras situaciones relacionadas con el movimiento

Vehículos

Tirada de Evento básica

Tirada de Evento sobre el agua, en el aire o para un personaje colgado de un acantilado rocoso

Pistas de moedas

Quenda do Director ou Directora de Xogo

IV – Interacción con Personaxes Non Xogadores e Animais

Situacións nas que se pode dar un encontro entre un PX e un PNX ou animal

Activacion e desactivación de PNX e animais

Control de animales

Lucha

Situacións especiais de loita

V – Miscelánea

Asistencia a PJ en peligro o que no se puede desplazar sólo