Basic rules

A role playing game inspired in the Atlantic Isles of Galicia

I – Explicación do Taboleiro e compoñentes

Glossary

Tipos de Terreo

Pezas do xogo de Cíes

Pezas do xogo de Ons

Pezas do xogo de Sálvora

Pezas do xogo de Cortegada

II – Preparación da Partida

Previous Documentation and preparation of Game Guides

Preparation of the Rounds Chart, the Game Direction Sheet and the Campaign Sheets

Quick Reference Chart (QRC), Character Sheets and Tables

III – Mecánica do Xogo

Basic aspects of the Movement Roll and movement on land

Movement by sea

Movement by air

Other situations relacted with movement

Vehicles

Basic Event roll

Event Roll on water, in the air, or for a character hanging from a rocky cliff

Pistas de moedas

Quenda do Director ou Directora de Xogo

IV – Interacción con Personaxes Non Xogadores e Animais

Situacións nas que se pode dar un encontro entre un PX e un PNX ou animal

Activacion e desactivación de PNX e animais

Control of Animals

Fight

Situacións especiais de loita

V – Miscelánea

Assistance to PC in danger or who cannot move alone