Select Page

Category: Game preparation

Quick Reference Chart (QRC), Character Sheets and Tables

O kit do xogo inclúe fichas impresas dos tipos de PX dese arquipélago, onde se indican os Puntos de Movemento (PtMv) que lle custa atravesar cada Tipo de Terreo, o seu Valor de Loita (VL) e de Escape (VE), o seu nivel de Ataque e Defensa (nAt /nDf), o seu Valor de Control de Montura (VcM) e de Comunicación con Animal (VcAn), e unhas notas sobre as capacidades especiais dese PX. Os parámetros do resto de personaxes, dos animais e dos vehículos están recollidos na folla desplegable chamada “Carta de Consulta Rápida”.

Read More

Preparation of the Rounds Chart, the Game Direction Sheet and the Campaign Sheets

It can be said that the Rounds Chart and the Game Direction Sheet are, respectively, the time and space planning of the game.
The Rounds Chart is a space where the GM must indicate, for his own reference, the events that will occur automatically when the game reaches a certain Round (that is, when a certain GM turn is reached). The Game Direction Sheet is used for the GM to note the Eido in which the Coin or Coins hidden in that archipelago are located and other unique elements other than those that characterize the Places.

Read More
Loading
English (UK)