Tipos de Terreo (RB)

I- Explicación do taboleiro e compoñentes Tipos de Terreo Índice Rochas costeiras supramareais Estes Eidos teñen a mesma cor e textura que os de Rochas de interior, dos que se diferencian polo feito de estaren localizados a carón do mar. Pola súa exposición ao impacto...

Glosario (RB)

I- Explicación do taboleiro e compoñentes Glosario Índice 1d6: acrónimo de “un dado de 6 caras”. Accidentes (Acc): percances que poden sofrer os PX ao atravesar determinados tipos de terreo, por tropezar, esvarar ou caer. Danse cando se obtén un 6 na Tirada de Evento....
Español