Select Page

Category: Board and components explained

Tipos de Terreo

Cada un dos Eidos terrestres do taboleiro se representa cunhas cores ou patrón que indica o tipo de terreo predominante nesa área, asociado a determinadas especies de de vexetación e fauna. As capacidades de desprazamento de cada tipo de personaxe poden variar en distintos tipos de terreo, así como os tesouros e ameazas que pode atopar, polo que os tipos de terreo xogan un papel central nas partidas.

Read More
Loading
English (UK)