Probas e Dons (RB)

V- Miscelánea Probas e Dons Índice As Probas No curso das partidas, o DX pode presentar a superación de Proba como unha oportunidade para evitar un mal (fuxir dun depredador ou dun PNX Hostil, eludir unha planta velenosa, evitar un Accidente ou Trampa) ou como...

Trampas (RB)

V- Miscelánea Trampas Índice As Trampas para capturar ou danar aos PX As Trampas (Tp) son dispositivos que o DX pode agochar en distintos Eidos de terra ou nos fondos mariños do taboleiro (incluidos os Eidos onde están as Moedas), anotándoo na súa Folla de Dirección...

Accidentes (RB)

V- Miscelánea Accidentes Índice Tirada de Accidente Os Accidentes (Acc) son sucesos prexudiciais de carácter fortuíto que pode sofrer un PX durante a busca das Moedas. Danse durante a Tirada de Evento, e as súas consecuencias dependen do tipo de PX, da modalidade de...
Español