Select Page

Categoría: Miscelánea

Probas e Dons

O DX pode decidir someter aos PX a Probas, ben para darlles acceso a un Tesouro ou para ofrecerlles unha opción de evitar unha Ameaza. Ademais, as Probas se asocian aos encontros cos SDI, que poden poñer como requisito a superación dunha Proba antes de outorgar un Don. Se o xogo se emprega en centros de ensino, as Probas poden consistir en preguntas sobre contidos curriculares.

Read More

Trampas

As Trampas (Tp) son dispositivos que o DX pode agochar en distintos Eidos de terra ou nos fondos mariños do taboleiro, anotándoo na súa Folla de Dirección do Xogo. Actívanse cando un PX obtén un resultado de 2 ou de 3 na Tirada de Evento nese Eido. Poden ser de dous tipos: Trampas de Dano ou Trampas de Captura.

Read More

Accidentes

Cando unha Tirada de Evento resulta en Accidente, deberá facerse unha Triada de Accidente e consultar o resultado na Táboa de Accidentes que corresponda. Entre as consecuencias do Accidente están tamén o Afogamento e as Caídas que deixan a un persoanxe nun saínte dun Cantil rochoso.

Read More
Loading
Galego