Loita (RB)

IV- Interacción con Personaxes Non Xogadores e Animais Loita Índice Introdución Casos en que pode darse un Combate Un PX pode verse envolto nunha pelexa ou escaramuza contra un PNX ou animal, mais normalmente o fará en defensa propia. Esta acción denomínase Loita,...
Español