Monsters

A Lontra de Tirán

Da Lontra de Tirán fala Xoán Xosé Teijeiro Rey no seu libro Seres galegos das Augas, onde recolle a lenda de que, por baixo de todo o Morrazo -nunha tobeira que ía dende a cova da Lontra, en Tirán, ata Darbo- vivía unha lontra xigantesca con poderosas poutas e afiadísimos dentes, cuxo corpo producía un resplandor avermellado. No xogo, este monstro nada ás veces ata as Cíes, onde arrasa as moradas e as embarcacións dos soliños.

English (UK)