Select Page

Category: Event roll

Game Master's Turn

O DX non fai Tirada de Evento na súa quenda, mais pode mover os Personaxes non xogadores e os animais que non estean controlados plos xogadores. Tamén consultará a Táboa de Roldas e realizará outras accións rutinarias.

Read More

Coin Clues

Cando durante a Tirada de Evento (TEv) un PX saca un 1 no dado, e nese Eido non se atopa ningunha das Moedas perdidas, o DX revelará ao conxunto dos xogadores e xogadoras unha Pista sobre onde pode atopar algunha delas. Aquí, ofrécese a lista de pistas na orde en que serán descubertas.

Read More

Basic Event roll

A Tirada de Evento conforma a segunda parte da quenda dun PX, logo da Tirada de Movemento. Nos casos nos que a Tirada de Movemento non se teña realizado, farase directamente a Tirada de Evento, sen importar que ese PX xa teña realizado unha Tirada de Evento nese mesmo Eido na quenda anterior.
The Event Roll is resolved differently if the PC is on land, moving on the surface of the sea, or flying through the air.

Read More
Loading
English (UK)