Vehículos (RB)

III – Mecánica do xogo Vehículos Índice Obter e reparar vehículos Un PX que queira empregar un determinado vehículo, terá que ir buscalo a un ou varios Eidos concretos dos distintos arquipélagos, ou ben recompilar as pezas necesarias para a súa construción,...
Movemento polo aire (RB)

Movemento polo aire (RB)

III – Mecánica do xogo Movemento polo aire Índice O Valor de Movemento (VMv) polo aire e os Puntos de Movemento (PtMv) que custa atravesar un Eido voando se expresan entre parénteses simples. Por exemplo: (1). Os animais voadores contan un valor fixo de PtMv...

Movemento polo mar (RB)

III – Mecánica do xogo Movemento polo mar Índice Movemento sobre a superficie do mar Desprazamento a nado Para cruzar un Eido de mar, algúns personaxes e animais poden nadar por riba da superficie das augas.  A capacidade de desprazamento por auga de cada...
Galego