I- Explicación do taboleiro e compoñentes

Peóns e outras pezas do xogo de Ons

Mouro / moura

PX (controlado por un xogador ou xogadora)

Almuiuz/almuiuza

PX (controlado por un xogador ou xogadora)

Raposa do Morrazo

Monstro (controlado pola persoa encargada da Dirección do Xogo)

Can do Urco

Monstro (controlado pola persoa encargada da Dirección do Xogo)

Animais terrestres

Mamíferos, reptís, insectos terrestres e calquera outro animal incapaz de voar e que vive máis na terra que na auga. Inclúe mamíferos parcialmente acuáticos como a lontra ou o visón americano, e tamén os anfibios. Controlados polo DX ou polos PX, en caso de que obteñan unha Tirada de Comunicación exitosa con eles.

Animais voadores

Aves, insectos voadores e morcegos. Todas as aves existentes no territorio do Parque se inclúen neste grupo, independentemente de que algunhas pasén máis tempo en terra ou na auga que no aire. Controlados polo DX ou polos PX que logren unha de Tirada de Comunicación exitosa con eles.

Animais mariños

Peixes, cetáceos e invertebrados mariños (cefalópodos, crustáceos…). Controlados polo DX ou polos DX que logren unha Tirada de Comunicación exitosa con eles.

Embarcacións e Vehículos

Gamela dos soliños ou calquera outro vehículo que o DX decida introducir no xogo. Controlados polo PX capaz de pilotalos.

Moeda 1 - Denario de Ouro Almorábide de Ben Iusuf

Peza ornamental (iman de neveira) que representa unha das moedas a localizar no taboleiro de Ons. A moeda como tal non se emprega no xogo, pois é unha peza imaxinaria que existe só como apunte na Folla de Dirección do Xogo da persoa que dirixe a partida. En todo caso, o xogador ou xogadora que a atopa pode coller esta peza para representar que está no seu poder.

Moeda 2 - Denario romano de prata

Como a outra “moeda”, esta é unha peza ornamental que representa a otra moeda a localizar no taboleiro.

Galego