II- Preparación da partida

Táboas e outras páxinas da Guía de Eidos

Táboa de Fauna

xxxx. 

Táboa de Fauna

xxxx. 

Táboa de Fauna 

xxxx. 

Tempos de curación das feridas nun Lar

xxxx. 

Resumen das Tiradas

xxxx. 

Español