II- Preparación da partida

As Fichas dos PX

Xxxxx

xxxx. 

Español