Select Page

III- Preparación da partida

As Follas de Dirección do Xogo

As Follas de Dirección do Xogo son unha serie de documentos que conteñen as ferramentas que precisa o DX durante a partida: a Guía de Eidos; unha serie de táboas para determinar o resultado de varias tiradas, e as fichas de obxectos, plantas, animais, PNX, monstros e SDI que poden atopar os PX. Poden descargarse da web como pdf que se pode imprimir ou ben abrir nun dispositivo electrónico. 

Galego