II- Preparación da partida

As Fichas das Follas de Dirección do Xogo

Fichas das moedas

xxxx. 

Fichas de obxectos

xxxx. 

Fichas de plantas especiais 

xxxx. 

Fichas de animais naturais

xxxx. 

Fichas de seres máxicos

xxxx. 

Galego