III- Mecánica do xogo

Tempo estándar de curación de feridas nun Lar

Para tratar as feridas nun Lar, unha criatura debe permanecer nese Lar un determinado número de quendas. A partir da primeira quenda de permanencia nese Lar, cada Ferida Grave convértese en 3 feridas leves e unha Ferida Mortal en 12 feridas leves. As feridas leves vanse curando unha por unha, a razón de 1 por quenda. En calquera momento do proceso de curación, un personaxe ou animal pode “darse de alta” de xeito voluntario e volver ao xogo coas feridas que aínda non sandou.

Galego